Balita-Lwogi Primary School in Luwero

In 2013 is een project afgerond dat ook mogelijk werd gemaakt door Gaston Schul. De Balita-Lwogi Primary School is een gewone basisschool waar ook les wordt gegeven aan kinderen met een visuele of auditieve handicap. In de praktijk bleek dat zij niet de aandacht kregen die nodig is en dat de faciliteiten ontbraken voor goed onderwijs. Er was behoefte aan een nieuw lokaal met voorzieningen voor de kinderen zodat zij beter onderwijs krijgen en daarna zo mogelijk door kunnen stromen naar het reguliere onderwijs.

De resultaten van het project zijn;

  • Het lokaal heeft de beschikking over educatiemateriaal als braillemachine, loopmiddelen en computer. Hierdoor draagt het bij aan een betere leeromgeving voor de kinderen.
  • Door de extra ruimte hebben de kinderen een meer rustige omgeving om de leerstof eigen te maken.
  • Door de bouw van de nieuwe toiletruimte kunnen ook de kinderen met visuele problemen zelfstandig naar het toilet toe gaan.
  • Er kunnen meer kinderen gebruik maken van de mogelijkheid voor speciaal onderwijs. Op de school zijn nu 25 kinderen met een beperking – 15 meer dan voorheen – geplaatst. Er staan nog 43 kinderen op de wachtlijst, waarvan 5 kinderen op korte termijn ook geplaatst kunnen worden.

Voor meer informatie over het Liliane Fonds ga naar www.lilianefonds.nl

Hotjar