GS Academy

Opleiding en training
Als douane-adviseur en juristen bieden wij een scala aan trainingen aan. U kunt daarbij denken aan algemene (awareness) trainingen voor grote groepen van bijvoorbeeld medewerkers van douaneafdelingen maar ook aan specifieke in-house maatwerktrainingen.

Awareness training Douane
Gaston Schul heeft haar eigen 'Douane Academy' opgericht. Als een van de grootste onafhankelijke douane agenten (expediteurs), is ons doel om een ‘one-stop-shop’ adviseur te zijn voor Douane en Trade compliance (Handelsfacilitatie). Met 150 jaar ervaring op dit gebied delen wij onze expertise ook graag met onze klanten voor trainings- en opleiding doeleinden.
Binnen onze academy hebben we de mogelijkheid om onze eigen mensen en onze klanten te ondersteunen met opleiding en training. De academy heeft onlangs de 'awareness training douane' gelanceerd. De inhoud van deze training kan op maat gemaakt worden, afhankelijk van de wensen van de klant. Onderwerpen die in deze training aan bod kunnen komen zijn de douaneaangifte, classificeren, douanewaarde, oorsprong, niet-fiscale douanetaken en de bezwaar- en beroepsprocedure. Deze training levert een waardevolle bijdrage aan de kennis van uw medewerkers. Goed opgeleide medewerkers is immers een voorwaarde voor het verkrijgen dan wel behouden van de AEO-vergunning.

AEO
Als AEO-vergunninghouder moet u voldoen aan opleidingsvereisten. Dit betekent dat uw douane-medewerkers op de hoogte moeten blijven van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, jurisprudentie maar ook de operationele werkelijkheid van alledag. Voor andere groepen van medewerkers is dit wellicht niet nodig maar dient er wel een basisbegrip te bestaan van AEO en de processen, procedures en monitoring die daarbij hoort. Op al deze terreinen en deelgebieden hebben wij veel ervaring en bieden wij graag een maatwerk oplossing voor u.

Export controle 
Export-controles, dual-use, sancties en uitvoer-vergunningen. Wellicht heeft u al gemerkt dat deze termen een steeds belangrijkere rol spelen in de internationale handel. Handelspolitiek is een wapen en een verdedigingsmiddel tegelijk geworden. Zonder kennis van deze zaken loopt u een significante risico. Wij verzorgen trainingen voor douane-medewerkers maar bijvoorbeeld ook voor commerciële medewerkers die uw voelsprieten in het veld zijn. Daar begint het in-control zijn natuurlijk.

Meer weten?
Stuur een email naar academy@gaston-schul.com

Hotjar