Innovation Center

De wereld om ons heen verandert voortdurend en vooral snel. Mede dankzij technologische ontwikkelingen en internet is de wereld continu dichtbij en vooral in beweging. Bij deze ontwikkelingen en het inspelen op kansen en mogelijkheden, speelt logistiek een essentiële rol. Een rol die ook steeds aan verandering onderhevig is. De veranderingen hebben immers impact op logistieke processen, de uitwisseling van informatie, efficiënte en nieuwe business modellen. E-commerce is daar een goed voorbeeld van. Bekijk ook onze GS Express mogelijkheden waarbij we speciale aandacht aan e-customs geven.

Op Schiphol Zuidoost, het logistieke hart van de luchthaven, heeft Gaston Schul daarom de deuren geopend van haar innovatie centrum. Innovatie is belangrijk, niet alleen voor Gaston Schul als onderneming maar voor alle betrokken partijen binnen de logistieke branche. Nieuwe slimme methoden en technieken, unieke samenwerkingen en delen van (digitale) informatie bieden efficiënte voordelen en vooral nieuwe mogelijkheden.

In ons innovatie centrum werken we, in co-creatie, samen met onze relaties, aan pragmatische oplossingen en concepten waarmee we gezamenlijke vraagstukken beantwoorden. Daarin worden we ondersteund door samenwerkingsverbanden met universiteiten en hogescholen en ook ondernemingen buiten de logistieke branche.

We werken, in diverse vormen, samen met startende ondernemers (startups) en bieden hen kennis en faciliteiten in de ontwikkeling en versnelling van hun en onze ondernemingen. Dergelijke samenwerkingen bieden resultaat op korte en lange termijn. Deze samenwerkingen zijn gericht op inzicht, kennisverrijking, operationele ervaringen en financieel resultaat.

Onderwerpen zoals blockchain, kunstmatige intelligentie, bigdata en process engineering is wat ons onder andere bezighoudt. We experimenteren en ontwikkelen en leren vooral, ook van datgene wat niet is gelukt.

Voor meer informatie bent u van harte welkom voor een kop koffie in ons innovatie centrum op Schiphol (Columbus-gebouw, Folkstoneweg 6, Schiphol Zuid Oost). We zijn bereikbaar op +31 (0)20 7220730 of per mail op icenter@gaston-schul.com.

Hotjar