AEO en monitoring

Wellicht heeft u een AEO-vergunning of wilt u een aanvraag daarvoor indienen. Daar helpen we u graag bij natuurlijk. Maar de aanvraag is pas het begin. Bent u vervolgens ook in-control zoals de handhaver vereist? Want alleen dan wordt uw status van AEO verlengd. Ook hangen uw vereenvoudigde vergunningen hiermee samen en/of vanaf. Een goed monitoringssysteem is daarom een vereiste! U heeft daarvoor niet alleen een goede AO/IB nodig maar ook een geheel van procedures, interne-controles en audits. Daarnaast heeft u een systeem nodig dat incidenten opmerkt en preventieve en corrigerende maatregelen ondersteunt. Kortom u moet in-control zijn en blijven. Wij hebben veel ervaring met de implementatie van deze trajecten en staan u dan ook graag bij.

Meer weten?
Stuur een email naar legalcompliance@gaston-schul.com of bel +31 (0)20 7220731.

Hotjar