Accijns Administratie

Accijnsgoederenplaats
Gaston Schul Group ontvangt - onder schorsing van accijns - uw goederen, slaat ze op en verzendt ze ook weer. Daarnaast kunnen we binnenkomende accijnszendingen ook rechtstreeks bij u afleveren.
We zuiveren Het EAD (Elektronisch Administratief Document) van de leverancier en dragen de verschuldigde accijns aan de Belastingdienst af. De factuur van Gaston Schul Group is voor u het wettig bewijs dat u aan de accijnsverplichting voldaan heeft.

Inrichting verbruiksbelasting
Gaston Schul Group ontvangt - onder schorsing van verbruiksbelasting - uw goederen, slaat ze op en verzendt ze ook weer. Ook kunnen we binnenkomende verbruiksbelastingzendingen rechtstreeks bij u afleveren. Onze factuur is voor u het wettige bewijs dat de verschuldigde verbruiksbelasting is afgedragen.

Geregistreerde afzender
Wij verzenden uw accijnsgoederen - onder schorsing - van de plaats van invoer naar een vergunninghouder in een van de lidstaten van de EU.

Geregistreerde geadresseerde
Zijn uw accijnsgoederen onder schorsing bestemd voor een particuliere ontvanger?
Dan kunnen deze ook ontvangen worden door ons. En als er, naast accijns, ook btw betaald moet worden, zorgen wij voor de juiste afdracht aan de Belastingdienst.

Vervoer van gedistilleerde dranken onder douaneverband
Gaston Schul Group kan goederen met een verhoogd frauderisico onder douaneverband laten vervoeren. De transporteur krijgt hiervoor van ons een T1 vanuit het douanesysteem NCTS.

Meer weten?
Stuur een email naar sales@gaston-schul.com of bel +31 (0)77 3246025.

Hotjar