Trucks Customs Header Gaston Schul

Goederen doorvoeren met T1 of T2 documenten zonder invoerrechten te betalen.

Voor goederen die van buiten de EU komen of nog niet in het vrije verkeer zijn gebracht geldt dat ze niet vrij verhandeld mogen worden. Waarom niet? Eerst moeten invoerrechten en btw betaald worden. Soms is inklaren op het moment dat je de goederen gaat verhandelen een aantrekkelijke keuze, bijvoorbeeld omdat dit een liquiditeitsvoordeel oplevert. Een T1 transit document biedt dan uitkomst. Want voor goederen die vallen onder douanevervoer (ook wel doorvoer genoemd) is een T1 document voor de Douane nodig.

Een T1 transit document is nodig wanneer:

  • Goederen de EU binnenkomen waarvan je nog niet weet of die op het grondgebied van de Europese Unie blijven
  • Goederen de EU binnenkomen voor opslag in een douaneopslag
  • Uitgaande zendingen vanuit jouw douane-entrepot verstuurd worden

De douanespecialisten van Gaston Schul kunnen exact vertellen waar de voordelen voor jou liggen, helpen bij het aanvragen van een vergunning voor douane-entrepot en jouw NCTS aangiftes verzorgen. Dat is nou zekerheid in douanezaken.

Gaston Schul kan je helpen bij

  • Doen van de correcte transitaangifte
  • Niet zuivering van transitdocumenten
  • Regelen van vergunningen voor opslag van T1, T2 goederen
  • Douanekansen benutten om jouw concurrentiepositie te versterken

Heel Europa soepel door met een T2 document

Binnen de EU geldt een vrij verkeer van goederen. Zijn de goederen afkomstig van een andere lidstaat? Dan is het niet nodig invoeraangifte bij de Douane te doen. Invoerrechten zijn ook niet van toepassing. Maar niet alle landen in Europa maken deel uit van de EU. Zodra goederen tijdens het vervoer over grondgebied van een niet-EU land komen, zoals Zwitserland of een ander EVA-land, zorgen wij dat je in het bezit bent van een geldig T2 document voor de doorvoer in dat land.

Ook bij export naar een EVA-land is het nodig de goederen te begeleiden met een exportaangifte en T2 document om aan te tonen dat het om Uniegoederen gaat. Zo kunnen de T2 goederen in het land van bestemming worden aangegeven.

Niemand wil te veel aan invoerrechten en btw betalen

Benut douanekansen door gebruik te maken van de regeling douanevervoer.  Je kan namelijk de betaling van invoerrechten en btw voor langere tijd uitstellen of zelfs helemaal voorkomen. Bovendien biedt dit meer flexibiliteit voor de logistieke keten. Onze douaneadviseurs maken jou duidelijk waar ruimte is om te optimaliseren.