Trucks Customs Header Gaston Schul

Certificaat van oorsprong

Toon de juiste oorsprong van goederen aan

Wanneer je exporteert naar een land buiten de Europese Unie (EU) zal er in het land van import buiten de EU meestal om een certificaat van oorsprong (CvO) gevraagd worden. Een CvO is een document dat de oorsprong van een product aangeeft. Dat wil zeggen, in welk land een product gemaakt is. Op basis van een CvO beslist het land van import of een product wel of niet ingevoerd mag worden en of het in aanmerking komt voor Most Favoured Nations (MFN) importtarief. Indien je gaat exporteren naar een land buiten de EU regelen wij eenvoudig de uitvoeraangifte voor je en vragen een CvO voor je aan.

Mogelijk heeft de EU een handelsakkoord afgesloten met het land waar jouw goederen naar toegaan. Met een EUR.1 certificaat of EUR-MED geldt dan vaak een hogere korting of vrijstelling op de invoerrechten.  Je hebt dan geen CvO meer nodig. Andersom vervangt een CvO niet een EUR.1 certificaat Wil je weten wat in jouw situatie van toepassing is? Neem contact met Gaston Schul op en we adviseren je graag.

Verschil tussen herkomst en oorsprong

De woorden ‘herkomst’ en ‘oorsprong’ van goederen worden vaak door elkaar gebruikt. Toch zijn ze verschillend van elkaar. Zeker in de wereld van douanezaken. Herkomst heeft te maken met de douanestatus van de goederen. Zijn het uniegoederen (goederen die geproduceerd zijn in de EU of eerder ingevoerd uit een niet-EU-land) of niet-uniegoederen (goederen uit niet-EU-landen)? Met oorsprong wordt aangegeven waar een product gemaakt is.

Het komt tegenwoordig vaak voor dat een product niet geheel en al in een specifiek land geproduceerd is. Gelukkig zijn er regels die bepalen waaraan goederen moeten voldoen en welke administratie nodig is om een bewijs van preferentiële oorsprong te bepalen. De douaneadviseurs van Gaston Schul ondersteunen je graag bij het verzamelen van de benodigde bewijslast. Om niet voor verrassingen te komen staan kan een Bindende Oorsprongsinlichting (BOI) aangevraagd worden. Deze BOI is vervolgens in heel de Europese Unie (EU) geldig.