Fytosanitair en veterinair certificaat

Fytosanitair of veterinair exportcertificaat aanvragen

Ga je planten of dieren exporteren naar een land buiten de Europese Unie? De kans is groot dat er aanvullende documenten bij export, vergunningen of inspecties nodig zijn. Voor de sierteelt heb je bijvoorbeeld een fytosanitair certificaat nodig. Daarin geven de nationale autoriteiten (in Nederland is dat de NVWA) aan dat de planten, bloemen, of bomen die je exporteert gezond zijn en geen ziektes of schimmels hebben. Een fytosanitair certificaat is niet altijd nodig. Dat ligt aan de goederensoort(en) in jouw zending en het land van bestemming. De NVWA houdt hiervan overzichten bij in een Export Landenoverzicht. Voor levende dieren en dierlijke producten is vaak een veterinair exportcertificaat verplicht. Het certificaat wordt verstrekt op basis van inspecties die voorafgaand aan de export aan het te verzenden product zijn uitgevoerd.

De douanespecialisten van Gaston Schul kunnen exact vertellen met welke douaneformaliteiten jij allemaal rekening moet houden, helpen je fytosanitaire of veterinaire certificaten aanvragen, en de exportaangifte verzorgen. Dat is nou zekerheid in douanezaken stellen.

Ook fytosanitaire en veterinaire inspecties bij import van buiten de EU

Importeer je planten, groenten, fruit of plantaardig materiaal of levende dieren of dierlijke producten in de Europese Unie? De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert deze dieren en producten bij binnenkomst. Dit gebeurt in samenwerking met de Douane. In de meeste gevallen vindt controle plaats aan de grens met de EU. De douanespecialisten van Gaston Schul kennen de procedures tot in de puntjes en helpen je met zorgeloos importeren.