Trucks Customs Header Gaston Schul

Accijns en verbruiksbelasting

Accijns en verbruiksbelasting betalen bij import

Over het verbruik van accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen moet bij invoer belasting (accijns) betaald worden. Bijvoorbeeld over bier en wijn, of zelfs alcoholvrije dranken zoals mineraalwater en vruchtensappen. Douaneformaliteiten op deze goederen gelden ook als ze uit een ander EU-land komen. Je krijgt dan ook te maken met importdocumenten.

Betaling van accijns en verbruiksbelasting uitstellen kan een aantrekkelijke optie zijn. De goederen worden onder schorsing van accijns opgeslagen en verzonden. Door ze pas in het vrije verkeer te brengen op het moment dat ze daadwerkelijk verkocht worden levert dit jou een liquiditeitsvoordeel op. Of ze worden zelfs helemaal vrijgesteld van aanvullende belastingen. Bijvoorbeeld omdat ze de Europese Unie weer verlaten. We zorgen dat het elektronisch administratief document (e-AD) op jouw naam wordt opgemaakt via het Excise Movement and Control System (EMCS). De factuur van Gaston Schul is jouw wettig bewijs dat je aan de accijnsverplichting hebt voldaan.

Aan een e-AD zijn wel voorwaarden verbonden. Het e-AD mag alleen worden gebruikt als:

  • de verzender een Vergunning accijnsgoederenplaats heeft (in andere lidstaten: belastingentrepot) of
  • een geregistreerde afzender is.

Onze douaneadviseurs helpen je graag bij het verkrijgen van deze vergunningen.

Feilloze administratie bijhouden

Voor import en export van accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen gelden zware administratieve verplichtingen. Er moet een overzichtelijk beeld zijn van de hoeveelheid, aard en samenstelling van de geproduceerde en/of opgeslagen accijnsgoederen. Tevens moet de voorraadadministratie onder meer gegevens bevatten over de plaats waar de goederen in de onderneming liggen opgeslagen.

Gaston Schul heeft douanespecialisten in huis die gespecialiseerd zijn in accijns en administratievoering. Laat jouw administratie met een gerust hart aan ons over.