Certificering en meer

Certificeringen

AEO Gaston Schul Group is in Nederland, Duitsland en België een Authorised Economic Operator (AEO) voor douane vereenvoudigingen. Dit betekent, dat we een door de douane erkende, geautoriseerde marktdeelnemer zijn. Een AEO vergunning biedt bedrijven voordelen in het internationale handelsverkeer. Wel moet het bedrijf dan aan een groot aantal douane- en/of veiligheidscriteria voldoen.
Heeft u vragen over AEO? Of wilt u hulp bij de aanvraag of het onderhoud van een AEO vergunning? Neem dan gerust contact met ons op.

Lidmaatschappen

FENEX De Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek behartigt de belangen van de Nederlandse expediteurs. Daarnaast biedt het FENEX garantiefonds u extra financiële zekerheid: als een FENEX-expediteur failliet gaat, vergoedt het FENEX Garantiefonds - onder bepaalde voorwaarden - de opdrachtgever de mogelijke financiële schade. Gaston Schul Group is al jarenlang actief binnen de organisatie. De directeur-eigenaar van Gaston Schul Group neemt zitting in het bestuur van FENEX.

fenex

CLECAT CLECAT is de organisatie -met zetel in Brussel - die de belangen behartigt van meer dan 19000 Europese bedrijven op het gebied van logistiek, expeditie en douanediensten. CLECAT heeft 20 nationale organisaties (zoals FENEX) als lid. Bedrijven kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ook lid worden. De directeur-eigenaar van Gaston Schul Group neemt zitting in het bestuur van CLECAT.

clecat

TLN Transport en Logistiek Nederland
TLN is de grootste werkgeversorganisatie van transporterend Nederland en een invloedrijke belangenbehartiger in Nederland en Europa. Deze sterke positie heeft TLN mede te danken aan haar kennis en expertise op het gebied van transport en logistiek. De directeur-eigenaar van Gaston Schul Group neemt zitting in het bestuur van TLN.

tln

EVO Gaston Schul Group is als neutrale, onafhankelijke douane-expediteur geïnteresseerd in de logistieke processen van haar klanten. Veel klanten zijn lid van EVO. EVO-leden zijn verantwoordelijk voor meer dan 80% van alle goederenverplaatsingen in Nederland.

evo

ACN Air Cargo Netherlands
ACN is de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie in Nederland. De hoofddoelstelling van ACN is het ontwikkelen van de Nederlandse luchtvrachtindustrie in de ruimste zin van het woord.

acn

BIM De Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) is een vereniging van binnen het industrie- en haventerrein Moerdijk gevestigde bedrijven. Meer dan 90% van de gevestigde bedrijven is lid. BIM behartigt de belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord.

bim

VFV Venlo Freight Village
VFV is een logistiek platform voor Venlo e.o. waar, in een informele sfeer, vakkennis, ervaring en actualiteiten uitgewisseld worden. Het doel? Business logistics laten groeien en zo komen tot collectieve projecten met individueel bedrijfsvoordeel.

vfv

LCHM Logistiek Centrum Hazeldonk Meer
Deze bedrijvenvereniging beheert en exploiteert het bedrijventerrein door o.a. parkmanagement en toebehoren. Ook verricht ze de noodzakelijke handelingen die bevorderlijk zijn voor de optimalisering van zowel het zakelijk belang als de verbetering van de kwaliteit van de leefbaarheid voor de werknemers.

lchm

Hotjar