Voorwaarden

Op alle werkzaamheden in Nederland zijn de Nederlandse Expeditie Voorwaarden van toepassing (laatste versie per 1 mei 2018). Deze voorwaarden worden ook wel de Fenex Voorwaarden genoemd, zoals hieronder in meerdere talen weergegeven.

nl      uk     fr     de

Op alle werkzaamheden in België zijn de CEB Voorwaarden (Confederatie Expediteurs Belgique) 1980 van toepassing, zoals hieronder in meerdere talen aangegeven.

nl      uk     fr     de

Op alle werkzaamheden in Duitsland zijn de ADSp voorwaarden van toepassing, zoals hieronder aangegeven.

uk      de

Hotjar