We zorgen ervoor dat de organisatie meebeweegt met de ontwikkeling van de markt

Interview met Annemieke Verpoorte, verantwoordelijk voor People & Social Innovation bij Gaston Schul

In deze serie gaat Gaston Schul het gesprek aan met een expert uit de eigen organisatie. Hem of haar wordt gevraagd naar zijn drijfveren. Deze keer Annemieke Verpoorte. “Met behulp van strategische personeelsplanning spelen we in op de toekomst, zodat meer jonge mensen voor een carrière in de logistieke sector zullen kiezen.”

Annemieke Verpoorte is sinds twee jaar werkzaam bij Gaston Schul. Ze houdt zich bezig met talentontwikkeling, cursussen en opleidingen en met bepaalde onderdelen van het HR-beleid. Wat vindt ze het meest inspirerend van haar werkzaamheden: “Ik wil medewerkers meenemen in hun ontwikkelingsmogelijkheden zodat ze op de juiste plek in de organisatie terechtkomen. Dan doen ze waar ze goed in zijn, functioneren ze optimaal, en wordt iedereen gelukkig.”

Hoe ben je bij Gaston Schul terechtgekomen?

“Ik heb een hele diverse achtergrond. Ik werkte eerst als management assistent bij een logistiek bedrijf en, na het volgen van een studie rechten, bij werkgeversorganisatie FENEX als juridisch beleidsadviseur. In deze periodes leerde ik de logistiek goed kennen en was ik onder meer verantwoordelijk voor de douane trainingen. Daarna ben ik met mijn partner naar het buitenland gegaan. Eerst naar België en daarna naar Singapore en Hongkong. Maar met een opleiding in Nederlandse recht was het niet eenvoudig om daar een baan te vinden. Daarom volgde ik, versneld, de pabo-opleiding (pedagogische opleiding basisonderwijs) en gaf ik een aantal jaren les op een Nederlandse school in Hongkong. Na mijn terugkeer in Nederland keerde ik terug bij FENEX, dat inmiddels was samengegaan met TLN. TLN/FENEX vond mijn juridische en logistieke kennis in combinatie met mijn ervaring in opleiden en onderwijs geven ideaal voor het maken en geven van trainingen en ontwikkelen van talent. Daar was ik het helemaal mee eens. Ik werkte destijds ook aan de ontwikkeling van de Talent Analyse Tool voor douanemedewerkers. Hierdoor kwam ik regelmatig in contact met Gaston Schul waar ik op 1 oktober 2018 ben gaan werken.”

Wat is het aandachtsgebied waarmee je je bezighoudt?

“Bij Gaston Schul ben ik met verschillende zaken bezig. Dat is ten eerste talentontwikkeling met behulp van die Talent Analyse Tool van FENEX. Daarmee brengen we de skills van medewerkers in kaart en bepalen we of er leemtes in kennis en vaardigheden zijn. Die proberen we vervolgens aan te vullen met gerichte cursussen en/of opleidingen. Ten tweede ben ik betrokken bij de Gaston Schul Academy, ons eigen opleidingsinstituut dat vakinhoudelijke cursussen en opleidingen aanbiedt aan onze eigen medewerkers en aan het personeel van onze klanten. En sinds kort houd ik me ook met HR-onderwerpen bezig. Het gaat dan bijvoorbeeld over juridische kwesties en arbeidsvoorwaarden, maar ook om vraagstukken op het gebied van strategische personeelsplanning.”

Hoe ziet strategische personeelsplanning eruit en hoe pak je zoiets aan?

“We kijken dan bijvoorbeeld hoe de douane-adviesmarkt zich de komende vijf jaar zal ontwikkelen en wat dat dan betekent voor de kennis en vaardigheden waarover onze medewerkers dan moeten beschikken. Oftewel: wat voor skills moeten we over vijf jaar in huis hebben om ook dan onze activiteiten op een effectieve manier uit te kunnen voeren. We kijken daarbij alleen naar wat nodig is, niet naar de persoonlijke individuele bezetting. Als we weten wat nodig is kunnen we onze medewerkers indien nodig bijscholen en bij het aannemen van nieuwe medewerkers ook rekening houden met de vaardigheden die over enkele jaren nodig zullen zijn.”

Wat voor veranderingen verwacht je op het gebied van douaneserviceverlening?

“Onze processen worden nu steeds verder geautomatiseerd en dat zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. De meeste data worden straks digitaal uitgewisseld, zowel met onze klanten als de douane. IT gaat dus een steeds grotere rol spelen bij onze processen. Dit betekent dat er op het gebied van automatisering in de toekomst meer van onze medewerkers zal worden verwacht. Tegelijkertijd zullen ze op de wat langere termijn ook vaker op de dienstverlenersstoel moeten zitten. Ze zullen zelf ‘eigenaar’ zijn van de dossiers die ze beheren en moeten meedenken met hun klanten en hen adviseren over de beste oplossingen voor bepaalde situaties. Met behulp van strategische personeelsplanning spelen we in op dit soort ontwikkelingen en zorgen we ervoor dat de organisatie meebeweegt met de ontwikkeling van de markt.”

Welke knelpunten kom je tegen bij je werkzaamheden?

“Een van de hobbels is het tekort aan medewerkers. Dit dreigt voor de komende jaren een steeds groter probleem te worden. Om de een of andere reden is de logistiek niet erg populair terwijl het toch een zeer diverse, afwisselende, hightechsector is. Blijkbaar is het moeilijk om dit wat negatieve beeld ten positieve te keren. Hopelijk komt hier de komende jaren verandering in, zodat meer jonge mensen voor een carrière in de logistieke sector zullen kiezen.”

Wat spreekt je aan in je dagelijkse werkzaamheden?

“Ik vind het bijzonder inspirerend om mensen met behulp van een opleidingstraject te ondersteunen bij het realiseren van hun ambities. Dat is een van mijn passies. Ik wil ze meenemen in hun ontwikkelingsmogelijkheden zodat ze op de voor hen juiste plek in de organisatie terechtkomen. Dan doen ze waar ze goed in zijn en functioneren ze optimaal. Daar wordt iedereen gelukkig van: zowel de medewerker zelf als onze organisatie. Dat is toch fantastisch.”

Werk jij binnenkort bij ons?

Gaston Schul geeft werknemers de ruimte om professionele competenties verder te ontwikkelen. Pas jij bij ons team? Wij zijn altijd op zoek naar mensen die iets kunnen toevoegen aan onze organisatie. Iemand die bereid is te blijven leren en om kan gaan met veranderingen die van buitenaf op ons afkomen. Want de wereld van internationale handel en douane is alles behalve saai.

Vul het formulier in en wie weet zijn we een match.

  • Kom in contact met onze HR professionals