St. Angela Girls’ Primary School in Manafa

Momenteel wordt een school in Manafa opgeknapt en uitgebreid. De St. Angela Girls’ Primary School is een meisjesschool met 650 kinderen, waarvan 78 slechtziende- en blinde kinderen en 52 albino kinderen of kinderen met een andere beperking. De school staat ook open voor jongens met een handicap. 11 van de leerlingen zijn intern op de school. De nu beschikbare ruimte is onvoldoende geschikt voor blinde/slechtziende kinderen of andere kinderen met een handicap. Daardoor is er grote uitval van leerlingen en kunnen geen nieuwe kinderen aangenomen worden.

Voor speciaal onderwijs kunnen kinderen binnen een straal van 100 km. niet terecht. Deze reguliere meisjesschool wil juist die kinderen met leerproblemen kunnen opvangen. Zij vinden het ook belangrijk dat gewone kinderen en kinderen met een handicap met elkaar in één school zijn en zo van elkaar kunnen leren.

  • De school wordt toegankelijk gemaakt voor kinderen met een handicap door hellingen, brede deuren, en een aangepaste toiletgroep te realiseren.
  • De school wil de mogelijkheid hebben om met nieuwe technologieën te werken. Zoals computers en andere voorzieningen speciaal voor kinderen met gezichtsproblemen.

Voor meer informatie over het Liliane Fonds ga naar www.lilianefonds.nl

Hotjar