Aangiftesysteem NCTS wordt in Nederland vervangen door DVA.

Vanaf 2 december 2024 vindt er een verandering plaats in het proces douanevervoer. Aangiftesysteem NCTS (New Computerized Transit System) wordt dan vervangen door DVA: Douane Vervoer Applicatie. DVA wordt ingevoerd omdat deze applicatie voldoet aan de Europese wetgeving volgens het Douane Wetboek van de Unie (DWU).
Aangiftesysteem NCTS wordt in Nederland vervangen door DVA.

Wat verandert er?

De veranderingen zijn vooral softwarematig. Zo zal in DVA de berichtenstructuur veranderen en krijgen aangiften meer lagen. Het proces ‘vervoer’ verandert niet. Bestaande vergunningen ‘Toegelaten afzender’ en ‘Toegelaten geadresseerde’ (TA en TG) blijven geldig.

Meer lagen in de aangifte

Aangiften in NCTS kennen twee lagen: aangifte- en artikelniveau. In DVA zal de aangifte uit vier lagen bestaan:

 • De ‘envelop’: Dit is een selectie aan gegevenselementen die ook in andere lagen in de aangifte zijn opgenomen.
 • Masterzending: De masterzending bevat algemene informatie over de gehele aangifte, met betrekking tot de vervoersovereenkomst. Dit omvat details zoals de locatie van de goederen, het vergunningennummer en alle betrokken partijen.
 • Housezending: Op dit niveau is er aanvullende informatie nodig over de betrokken partijen bij de zending. Alle personen die bij de zending betrokken zijn moeten in de aangifte worden opgenomen. Dit stelt de Douane in staat om een compleet beeld te krijgen van alle partijen die een rol spelen in het transportproces.
 • Artikelniveau: Op dit niveau worden er details over de te vervoeren goederen vastgelegd. In vergelijking met het NCTS-systeem zijn er niet veel veranderingen doorgevoerd. Echter is het voortaan wel verplicht een zescijferige goederencode in de aangifte te vermelden.

Bij containertransport via DVA is het niet langer nodig om naast het containernummer het kenteken of de naam en nationaliteit van het vaartuig of voertuig te vermelden in de aangifte douanevervoer. Dit komt doordat het containernummer hetzelfde blijft, ook als de modaliteit verandert (bijvoorbeeld van schip naar vrachtwagen). Bij ander vervoer dan containervervoer blijft het vermelden van de identiteit en nationaliteit van het oorspronkelijke en het nieuwe vaartuig of voertuig verplicht.

Nieuwe kantoorrollen

Naast de nieuwe lagen in de aangifte zijn er ook twee nieuwe kantoorrollen ingevoerd: het ‘kantoor van incident’ en het ‘kantoor van uitgang bij uitvoer’.

Kantoor van incident

Als zich tijdens het transport een incident voordoet, zoals het verbreken van een verzegeling, moet dit worden gemeld bij het dichtstbijzijnde douanekantoor. Dit kan een ander kantoor zijn dan het kantoor van bestemming en wordt dan het kantoor van incident genoemd.

Kantoor van uitgang bij uitvoer

Dit ziet op veiligheidsgegevens in de aangifte en het verlaten van het veiligheidsgebied: EU, Zwitserland en Noorwegen. Wanneer dit gebied wordt verlaten zullen er gegevens worden uitgewisseld tussen het systeem van douanevervoer en het systeem van uitvoer. Daarvoor is het noodzakelijk dat de veiligheidsgegevens in de aangifte zijn opgenomen en dat er een gecombineerde aangifte (de aangifte moet worden gecombineerd met een summiere aangifte) wordt ingediend. Als er geen veiligheidsgegevens worden ingediend (dus geen gecombineerde aangifte wordt gemaakt) zal er een summiere aangifte moeten worden ingediend op het laatste kantoor van het veiligheidsgebied, zodat deze gegevens alsnog worden aangevuld.

Op de achtergrond zullen berichten worden uitgewisseld met AES om te controleren of deze twee aangiftes identiek zijn. Door de koppeling met AES ontstaat de nieuwe kantoorrol: kantoor van uitgang bij vervoer. De Douane stuurt daarbij de volgende berichten:

 • Is de aangifte gekoppeld met AES en worden er wijzigingen in de aangifte gedaan? Dan stuurt de douane het bericht 'Kennisgeving voor wijziging aangifte' (IE022).
 • Wordt een aangifte afgekeurd op het kantoor van vertrek op basis van een functionele fout (geen technische fout)? Dan wordt er een afkeuringsbericht (IE056, voorheen een IE016) gestuurd.
 • Wordt een aangifte afgekeurd op het kantoor van bestemming op basis van een functionele fout? Dan wordt het bericht 'Afgewezen door kantoor van bestemming' (IE057, voorheen IE008 of IE058) verstuurd.
 • Wil de Douane de zending op het kantoor van vertrek controleren? Dan wordt het bericht 'Kennisgeving controle' IE060 (is ongewijzigd) gestuurd.
 • Wil de Douane de zending op het kantoor van bestemming controleren? Dan wordt het bericht 'Kennisgeving controle van kantoor van bestemming-TG' (IE061) gestuurd. Dit bericht is nieuw en geldt alleen voor ‘Toegelaten geadresseerden’ (TG).

Overige veranderingen

Naast de hiervoor genoemde veranderingen veranderen ook de volgende punten:

 • De afkorting MRN staat niet langer meer voor ‘Movement Reference Number’, maar voor ‘Master Reference Number’;
 • Daarnaast verdwijnt het forfaitaire bedrag van het call segment. In NCTS kunnen vaste bedragen worden aangegeven als zekerheidsstelling, wanneer het factuurbedrag onbekend is. Met de komst van DVA kan dit niet meer.
 • Het Transit Accompanying Document (TAD)/begeleidingsdocument douanevervoer, is nu vervangen door een nieuw model omdat het oude model niet meer voldoet aan huidige wetgeving. Er is één model, TAD, dat zowel het oude TAD en TSAD vervangt.
 • Het begeleidingsdocument, hoeft niet meer uitgeprint te worden, echter moet op ieder gewenst moment het MRN-nummer kunnen worden getoond wanneer de douane hiernaar vraagt.
 • Geplande overlading van een container (bijvoorbeeld van vrachtwagen naar binnenvaartschip) is niet langer een incident tijdens vervoer maar een regulier proces. Er is geen toestemming meer nodig.

Overgang en implementatietijdlijn

Na 1 december 2024 zal NCTS worden afgesloten en kan er alleen nog aangifte worden gedaan in DVA. De tijdlijn is als volgt:

 • Begin 2024 zal de Nederlandse Douane invulinstructies geven aan aangevers.
 • In maart 2024 opent de testomgeving BTO voor bedrijven.
 • Vanwege een veranderde strategie wordt DVA niet op 1 juli 2024 in productie genomen, maar zal dit naar waarschijnlijkheid in kwartaal 4 plaatsvinden. Vanaf dan kunnen bedrijven zich aansluiten op DVA.
 • Vanaf 1 oktober 2024 moeten alle bedrijven aangesloten zijn op DVA.
 • NCTS wordt na 1 december 2024 stopgezet.

Wat betekent dit voor jou als klant?

Omdat aangiften in DVA bestaan uit meerdere lagen op het artikelniveau, kan het zijn dat er meer gegevens vereist zijn met betrekking tot de goederen en vervoerders. Het is daarom van belang dat je ervoor zorgt dat je in staat bent deze gegevens te verstrekken. Daarnaast dient er een zescijferige HS-code te worden opgegeven.

Belangrijk: Boetebeleid voor douanevervoer

Begin februari heeft de Nederlandse Douane een boetebeleid voor douanevervoer ingevoerd. Dit betekent dat er sindsdien sancties opgelegd worden aan bedrijven die de regels onvoldoende naleven. Het boetebeleid geldt voor aangiftes douanevervoer die zijn vrijgegeven op 1 januari 2024 of later. Bij iedere aangifte die leidt tot een douaneschuld en een UTB (uitnodiging tot betaling), wordt er een boete opgelegd door de Douane.  

Om te voorkomen dat er boetes worden opgelegd dien je de regels na te leven: dien aangiften correct en compleet in en zorg voor zuivering van T-documenten binnen de geldigheidsduur. Mocht een document alsnog in de zogeheten nasporing terecht komen, zorg dan voor opvolging zodat een UTB én een boete voorkomen kan worden.

Heb je nog vragen over de overgang van NCTS naar DVA?

Indien je nog vragen hebt over de overgang van NCTS naar DVA kun je contact opnemen met onze douane experts. Vul het formulier in en er wordt binnen één werkdag contact met je opgenomen.