ATR-certificaat.

Geen invoerrechten tussen de EU en Turkije met een ATR-certificaat.
ATR-certificaat.

De Europese Unie (EU) heeft met veel landen handelsakkoorden afgesloten. Zo ook met Turkije. De meeste goederen uit Turkije kun je daarom zonder invoerrechten invoeren, mits je over een geldig ATR-certificaat beschikt. Een ATR-certificaat is slechts vier maanden na afgifte door de douane geldig. Daarom is het belangrijk dat er binnen deze termijn een invoeraangifte binnen de EU is gedaan.

Exporteer je naar Turkije? Dan wil je natuurlijk dat de koper ook gebruik kan maken van een vrijstelling op invoerrechten. De douanespecialisten van Gaston Schul regelen eenvoudig de uitvoeraangifte en ATR-certificaat voor je. Want na invulling moet het certificaat tegelijk met de uitvoeraangifte geldig worden gemaakt door de douane, anders vervalt het recht op vrijstelling.

Vergunning Toegelaten Exporteur

Exporteer je regelmatig naar Turkije? Vraag een vergunning Toegelaten Exporteur aan. Deze vergunning geeft exporteurs toestemming om bij uitvoer naar Turkije zelf ATR-certificaten af te geven, zonder dat deze geldig hoeven te worden gemaakt door de Douane. De douaneadviseurs van Gaston Schul helpen je graag bij de aanvraag vergunning Toegelaten Exporteur.

Verschil tussen herkomst en oorsprong

De woorden ‘herkomst’ en ‘oorsprong’ van goederen worden vaak door elkaar gebruikt. Toch zijn ze verschillend van elkaar. Zeker in de wereld van douanezaken. Herkomst heeft te maken met de douanestatus van de goederen. Zijn het uniegoederen (goederen die geproduceerd zijn in de EU of eerder ingevoerd uit een niet-EU-land) of niet-uniegoederen (goederen uit niet-EU-landen)? Met oorsprong wordt aangegeven waar een product gemaakt is.

Er zijn producten die onderhevig zijn aan extra heffingen, ondanks het gebruik van een ATR-certificaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste landbouwgoederen en sommige staalproducten. In dat geval kan met behulp van een EUR.1 of EUR-MED certificaat voor deze producten een verlaging van invoerrecht worden verkregen. De producten moeten dan van preferentiële oorsprong zijn. Is dat niet het geval? Dan is de invoer belast met het tarief van invoerrecht dat van toepassing is op het importproduct. De douaneadviseurs van Gaston Schul maken je graag wegwijs in de wereld van douanezaken.