Belangrijke douane update omtrent CBAM.

Per 1 oktober 2023 gaat de overgangsperiode van Verordening (EU) 2023/956 (CBAM) in. Daarmee zijn de rapportageverplichtingen voor CBAM-importeurs een feit.
Belangrijke douane update omtrent CBAM.

Wat is CBAM?

CBAM is de afkorting voor Carbon Border Adjustment Mechanism. Het is een wettelijk mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens. Het is een systeem dat als doel heeft om een CO2-correctie te bewerkstelligen, door het invoeren van een aanvullende heffing op goederen die worden ingevoerd in de Europese Unie. Het systeem zorgt op die manier uiteindelijk voor eerlijke concurrentie tussen EU-bedrijven en bedrijven van buiten de EU op het gebied van CO2-uitstoot.

CBAM: betalen voor CO2-uitstoot bij de import van goederen.

Momenteel moet er al door EU-producenten worden betaald voor de CO2-uitstoot van goederen die in de Unie worden geproduceerd. Per 1 oktober 2023 gaat het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) van start in de zin dat vanaf dat moment de rapportageverplichtingen ingaan. Op basis van deze rapportage zullen in de nabije toekomst ook de heffingen worden berekend die moeten worden afgedragen voor goederen die buiten de EU zijn geproduceerd, maar in de EU worden geïmporteerd

De Douane zal de CBAM-aangever tijdens de transitiefase van 1 oktober 2023 t/m 31 december 2025 informeren over de rapportageplicht bij de invoer van CBAM-goederen.

Importeert jouw bedrijf CBAM-goederen? Dan ben je tijdens de transitiefase onder meer verplicht de volgende informatie te rapporteren aan de Europese Commissie:

  • De hoeveelheid geïmporteerde CBAM-goederen
  • De daarbij horende ‘embedded emissions’
  • De koolstofprijs die voor deze ingebedde emissies in het land van oorsprong geldt

Na de transitiefase kunnen alleen geautoriseerde CBAM-aangevers goederen importeren die onder deze regelgeving vallen. De controle van douaneaangiften zal verder zoals gebruikelijk door de Douane worden gedaan.

Hoe weet je of jouw bedrijf CBAM goederen importeert?

CBAM is van toepassing op goederen die vallen in de categorieën: ijzer en staal, cement, meststoffen, aluminium, elektriciteit en waterstof. Of een product daadwerkelijk onder CBAM valt, hangt af van de GN-code van het product. De relevante GN-codes zijn opgenomen in bijlage I van Verordening (EU) 2023/956. Informatie hierover kun je hier vinden.

Heb je advies of ondersteuning nodig bij CBAM?

Gaston Schul kan bedrijven over de hele wereld, inclusief klanten uit derde landen, uitgebreide ondersteuning bieden bij CBAM-compliance. Doordat Gaston Schul de CBAM-updates en rapportagevereisten begeleidt, wordt de naleving van de voorschriften door de autoriteiten op dit gebied gestroomlijnd en probleemloos, ongeacht waar je bedrijf is gevestigd. Neem vandaag nog contact op met onze Customs & Trade Advisors en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen.