Nieuw EU-systeem voor aanvragen uniestatusbewijzen T2L en T2LF.

Vanaf vrijdag 1 maart 2024 moeten de uniestatusbewijzen T2L en T2LF verplicht worden aangevraagd via het nieuwe EU-systeem Proof of Union Status. Lees hier wat dit betekent voor jouw bedrijf.
Nieuw EU-systeem voor aanvragen uniestatusbewijzen T2L en T2LF.

T2L- en T2LF-documenten zijn oorsprongsdocumenten en worden gebruikt om aan te tonen dat goederen ofwel van EU-oorsprong zijn, of dat er al invoerrechten en btw over zijn betaald en de goederen zich dus in het vrije verkeer bevinden.

Wat verandert er?

Momenteel worden T2L(F)-documenten opgemaakt in douanesoftware en worden deze, behalve in geval van zelfafgifte, bestempeld door de douanepost en vervolgens per mail naar de relevante partijen verzonden. De Europese Unie wil dit proces digitaliseren. Daarom zal dit systeem per 1 maart 2024 veranderen en kunnen deze documenten alleen nog maar worden aangevraagd via het nieuwe EU-systeem Proof of Union Status (PoUS), dat zich bevindt in het EU Customs Trader Portal.

Implementatie in 2 fasen

Op dit moment wordt er door de douaneautoriteiten nog gewerkt aan de invoering van het systeem. De implementatie zal gebeuren in 2 fasen:

  • Fase 1: vervanging van het papieren T2L- en T2LF-document
    Deze fase is afgerond op 1 maart 2024.
  • Fase 2: invoering van het elektronische Customs Goods Manifest
    Hierdoor kunt u voor meerdere zendingen en goederen uniestatusbewijzen aanvragen en controleren. Deze fase is afgerond in het 3e kwartaal van 2025.

Centrale database voor alle lidstaten

Uniestatusbewijzen die in het nieuwe systeem PoUS worden aangevraagd krijgen een Movement Reference Number (MRN). Wanneer je uniegoederen binnenbrengt geef je het MRN van het uniestatusbewijs door aan de douaneautoriteit. Zij kunnen het bewijs terugvinden in een centrale database die beschikbaar is voor alle lidstaten.

Voorbereiding

Maak je al gebruik van T2L(F)-documenten of wil je dit in de nabije toekomst gaan doen? Dan kun je alvast controleren of je kunt inloggen in de EU Customs Trader Portal.

Wil je het aanvragen van T2L(F)-documenten liever uitbesteden? Neem dan contact met ons op. Onze douane experts helpen je hier graag bij.

Verdere updates volgen

Het PoUS-systeem bevindt zich momenteel nog in de testfase en er is helaas nog geen toegang. Aangevers die gebruikmaken van de huidige procedure voor het aanvragen van T2L(F)-documenten zullen na de testfase verder worden geïnformeerd over het nieuwe systeem.

Aangezien er nog enige onduidelijkheid bestaat over het definitieve nieuwe proces, zullen we op deze pagina updates blijven plaatsen zodat je op de hoogte blijft van de veranderingen.