Update over Douane sancties tegen Rusland.

Per 30 september 2023 zijn er nieuwe sancties van kracht op ijzer en staal uit Rusland en goederen die daarmee elders zijn gemaakt.
Update over Douane sancties tegen Rusland.

Scherpere douane sancties op ijzer- en staalproducten

Met verordening (EU) 2023/1214 van 23 juni 2023 werden de bestaande sancties tegen Rusland uit verordening (EU) 2014/833 verlengd. Artikel 3 (octies) van laatstgenoemde verordening voert een aanvullende bepaling in die tot doel heeft de sancties tegen bepaalde ijzer- en staalproducten aan te scherpen. Deze toevoeging wordt van kracht op 30 september 2023.

Het gaat hierbij om goederen uit GS-tariefhoofdstukken 72 (ijzer en staal) en 73 (goederen van ijzer en staal). Een lijst van de betreffende ijzer- en staalproducten vind je hier. Er gelden vooralsnog enkele uitzonderingen zoals genoemd in artikel 3 (octies), punt 1d.

Aanvullend bewijs bij douaneaangifte is essentieel geworden

Per 30 september 2023 dient er bij elke douaneaangifte aanvullend bewijs van oorsprong (naast een eventueel certificaat van oorsprong) ingediend te worden voor de betreffende goederen. Enkel certificaten van oorsprong, EUR1 certificaten en andere documenten voor (niet-)preferentiële oorsprong worden door de Douane niet geaccepteerd als bewijs van niet-Russische oorsprong.

De Europese Commissie heeft hierover een document met veelgestelde vragen gepubliceerd in het Engels. Voor een volledig overzicht van de nieuwe regelgeving verwijzen we naar de inhoud van bovengenoemde regelgeving en naar de veelgestelde vragen. Volgens dit document is het ‘Mill Test Certificate’ (MTC) een mogelijk geschikt bewijs van oorsprong. Ondanks dat deze verandering ingaat hebben de douaneautoriteiten nog niet bekend gemaakt welke stukken naast het MTC als bewijsstuk worden geaccepteerd.

Vraag tijdig de juiste documentatie aan

Raakt de aanscherping van deze sancties jouw bedrijf, dan adviseren je om contact op te nemen met jouw leverancier/fabrikant/klant, zodat je tijdig de juiste documentatie van de producten ontvangt en kunt voorkomen dat je illegale goederen vanuit Rusland invoert.

Indien je klant bent bij ons en jouw bedrijf goederen importeert of laat importeren waarop sancties tegen ijzer en staal uit Rusland van toepassing kunnen zijn neemt jouw accountmanager contact met je op.

Wij begrijpen dat deze informatie vragen bij je kan oproepen. Wij raden je daarom aan het FAQ-document van de Europese Commissie goed door te nemen. Heb je dan nog vragen? Onze douane-experts helpen je graag! Mail naar advisors.nl@gaston-schul.com voor aanvullend advies.