Veelgestelde vragen over internationale handel en douane.

Heb je een vraag over internationale handel, douane of onze adviezen en diensten? Lees onze veelgestelde vragen voor meer informatie.

Sorry, no results found for: ""

Veelgestelde vragen over douane-entrepots

Hoe werkt een douane-entrepot?

Een douane-entrepot is een beveiligde opslagplaats waar geïmporteerde goederen kunnen worden opgeslagen zonder dat er direct invoerrechten of belastingen hoeven te worden betaald. Er worden alleen rechten betaald als de goederen het entrepot verlaten voor binnenlands gebruik. Als de goederen opnieuw worden geëxporteerd, worden deze kosten kwijtgescholden.

Hoe lang kun je goederen opslaan in een douane-entrepot?

Goederen kunnen meestal voor onbepaalde tijd worden opgeslagen in een douane-entrepot, maar dit is afhankelijk van de regelgeving in jouw land. Het douane-entrepot stelt bedrijven in staat om hun voorraden en cashflow effectief te beheren door de betaling van invoerrechten en btw uit te stellen totdat de goederen in eigen land worden gedistribueerd.

Wat heb ik nodig om een vergunning voor een douane-entrepot te krijgen?

Bedrijven moeten aan verschillende criteria voldoen om een vergunning voor een douane-entrepot te krijgen. Deze criteria omvatten gedocumenteerde veiligheidsprotocollen, gecontroleerde toegang en CCTV, goedgekeurde opslagruimten, gedetailleerd voorraadbeheer, procedures voor het bijhouden van gegevens, bewezen financiële draagkracht en een geschiedenis van naleving van de douanewetgeving.

Veelgestelde vragen over fiscale vertegenwoordiging

Wie heeft een fiscaal vertegenwoordiger nodig?

Een fiscaal vertegenwoordiger is meestal vereist voor bedrijven die betrokken zijn bij belastbare transacties in een land waar ze geen fysieke aanwezigheid hebben. Dit is vaak het geval voor bedrijven die zich bezighouden met internationale handel binnen de EU, met name voor btw-doeleinden. Bedrijven van buiten de EU die goederen of diensten verkopen aan klanten in de EU, of betrokken zijn bij import-/exportactiviteiten binnen de EU, hebben vaak een fiscaal vertegenwoordiger nodig om te voldoen aan de lokale belastingregels, de btw-registratie te vergemakkelijken en belastingaangiften af te handelen.

Wat doet een fiscaal vertegenwoordiger?

Een fiscaal vertegenwoordiger treedt op als tussenpersoon tussen een bedrijf dat niet gevestigd is in het land van de douanenaangifte en de lokale belastingautoriteiten. Ze behandelen de administratieve en nalevingsaspecten van belastingregels namens het bedrijf. Dit omvat het registreren van het bedrijf voor btw, het indienen van btw-aangiften, het zorgen voor nauwkeurige belastingbetalingen en het communiceren met de belastingautoriteiten.

Wat is het verschil tussen beperkte en algemene fiscale vertegenwoordiging?

Beperkte fiscale vertegenwoordiging wordt meestal gebruikt voor specifieke transacties, zoals invoer, en is beschikbaar in bepaalde landen. Bij deze regeling is de fiscaal vertegenwoordiger verantwoordelijk voor btw-verplichtingen met betrekking tot invoer, maar niet voor andere binnenlandse transacties.

Algemene fiscale vertegenwoordiging heeft daarentegen een breder toepassingsgebied. Het omvat het beheer van alle btw-gerelateerde zaken voor een niet-ingezeten bedrijf, waaronder invoer, verkoop en andere belastbare transacties in het land. Algemene vertegenwoordiging is uitgebreider, waardoor het geschikt is voor bedrijven met uitgebreide activiteiten in een bepaald land.

Veelgestelde vragen over accijnsverbruik

Wanneer moet je accijns betalen?

Accijns wordt gewoonlijk betaald wanneer een bepaald soort goederen, vaak accijnsgoederen genoemd, wordt vervaardigd, geïmporteerd uit de rest van de wereld of andere lidstaten, of soms verkocht. Bekende voorbeelden van dergelijke goederen zijn alcohol, tabak en brandstof. De accijns is verschuldigd op het moment van productie of invoer, maar het exacte punt van betaling kan variëren afhankelijk van de regelgeving van het land en de mogelijkheden van je douanevertegenwoordiger.

Wanneer kom je in aanmerking voor een eAD?

Je komt in aanmerking voor een Elektronisch Administratief Document (eAD) als je betrokken bent bij de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns binnen de Europese Unie. Het eAD is nodig voor het traceren van de overbrenging van deze goederen en zorgt ervoor dat de accijns correct wordt geboekt en betaald.

Wat is het verschil tussen accijns en omzetbelasting?

Accijns is een specifieke belasting die wordt geheven op bepaalde goederen, zoals alcohol, tabak en brandstof. Het wordt geheven per eenheid (zoals per liter alcohol) en is vaak bedoeld om het gebruik van bepaalde producten te ontmoedigen. Omzetbelasting daarentegen is een algemene belasting die wordt geheven op de verkoop van de meeste goederen en diensten en wordt berekend als een percentage van de verkoopprijs. In tegenstelling tot accijnzen is omzetbelasting niet productspecifiek en meestal zichtbaar voor consumenten op het moment van aankoop.

Veelgestelde vragen over transitaangiften

Wat is een T1-transitdocument?

Een T1-transitdocument is een douaneregeling van de EU die kan worden gebruikt tussen de EU en landen met gemeenschappelijk douanevervoer, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Met dit document kunnen niet-aangezuiverde goederen over internationale grenzen worden vervoerd, terwijl de noodzaak om rechten te betalen en douaneaangiften in te dienen wordt uitgesteld totdat de goederen op hun eindbestemming aankomen of opnieuw worden uitgevoerd. Dit document zorgt er ook voor dat de goederen tijdens het vervoer onder douanetoezicht staan.

Wat is een T2-transitdocument?

Een T2-transitdocument wordt binnen de Europese Unie gebruikt voor de doorvoer van goederen die zich binnen de EU in het vrije verkeer bevinden. Dit betekent dat de goederen in de EU zijn geproduceerd of zijn geïmporteerd en dat alle relevante douanerechten en belastingen zijn betaald. Het T2-document vergemakkelijkt het verkeer van deze goederen via landen die geen deel uitmaken van het douanegebied van de EU, zoals Zwitserland of Noorwegen.

Veelgestelde Vragen over Exportaangiften

Waarom heb ik een EORI nodig voor mijn zending?

Een EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) is vereist voor alle bedrijven die goederen importeren of exporteren in het Verenigd Koninkrijk of de EU. Voor het Verenigd Koninkrijk heb je een GB EORI nodig en voor Noorwegen een Noors organisatienummer. Deze worden door de douane gebruikt om handelaren te identificeren en ervoor te zorgen dat de douaneprocedures en -voorschriften worden nageleefd.

Wat is een handelsfactuur?

Een handelsfactuur is het document dat de exporteur aan de importeur verstrekt om voor de verkochte goederen te betalen. De factuur bevat gegevens over de goederen, de waarde ervan, belangrijke transactie-informatie, waaronder de Incoterms® en, in sommige gevallen, een bewijs van oorsprong.

Wat is een ATA-Carnet?

Een ATA-Carnet is een internationaal douanedocument waarmee goederen tijdelijk in een ander land van de ATA-overeenkomst kunnen worden ingevoerd zonder invoerrechten en -heffingen te betalen. Deze goederen moeten echter wel terugkeren naar hun oorspronkelijke land. Een ATA-Carnet wordt vaak gebruikt voor goederen zoals professionele apparatuur of artikelen voor tentoonstellingen en evenementen.

Voor welke goederen is een exportvergunning nodig en welke kan ik het beste aanvragen?

Goederen waarvoor meestal een uitvoervergunning nodig is, zijn militaire goederen, goederen voor tweeërlei gebruik, kunstwerken en bedreigde diersoorten. Welke vergunning het meest geschikt is, hangt af van de aard, de bestemming en het eindgebruik van het product.

Welke goederencode moet ik gebruiken?

De goederencode voor je producten hangt af van de aard, het beoogde gebruik en de specificaties. Het is essentieel voor douaneaangiften en het bepalen van invoerrechten. Raadpleeg bij twijfel een medewerker van ons team.

Kunnen jullie namens ons een EUR1-certificaat aanvragen?

Ja, als full-service partner kunnen wij, als dat voor jouw zending van toepassing is, namens jou een EUR1-certificaat aanvragen. Met dit certificaat kun je aanspraak maken op preferentiële tarieven in het kader van handelsovereenkomsten tussen de EU en bepaalde andere landen.

Kunnen jullie mij de Incoterm EXW uitleggen?

EXW (Ex Works) is een Incoterm waarbij de verkoper de goederen ter beschikking stelt op zijn locatie. De koper is verantwoordelijk voor alle transportkosten, risico's en douaneprocedures vanaf de locatie van de verkoper.

Veelgestelde vragen over invoeraangiften

Wat heb ik nodig om mijn goederen te importeren?

Om goederen te importeren in het Verenigd Koninkrijk of de EU is het essentieel dat je een EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) hebt, naast de commerciële papieren. Voor zendingen naar het Verenigd Koninkrijk heb je een GB EORI nodig. Voor Noorwegen heb je een Noors organisatienummer nodig.

Hoe krijg ik een EORI?

Je kunt een EORI-nummer krijgen door het aan te vragen via de officiële douanewebsite van je land of door gebruik te maken van een handelspartner zoals Gaston Schul om je hierbij te ondersteunen.

Hoe vraag ik een Noors organisatienummer aan?

Je kunt je bedrijf registreren via de website van het Brønnøysund Register Centre.

Hoe registreer ik me voor de Britse Customs Declaration Service (CDS)?

Om je te registreren voor de Customs Declaration Service (CDS), ga je naar de website van HMRC en volg je het registratieproces. Je hebt je EORI-nummer, Government Gateway ID en relevante bedrijfsgegevens nodig om de registratie te voltooien.

Hoe meld ik me aan voor de Britse Goods Vehicle Movement Service (GVMS)?

Om je te registreren voor de Goods Vehicle Movement Service (GVMS), ga je naar het GVMS-portaal van de Britse overheid. Je hebt je EORI-nummer en bedrijfsgegevens nodig. GVMS wordt gebruikt voor het vooraf inleveren van douanedocumenten voor goederen die de Britse grenzen passeren.

Welk papierwerk is vereist voor mijn aangifte?

Voor je douaneaangifte heb je een handelsfactuur nodig met daarop de transactie, Incoterms® en goederen. Je hebt ook een paklijst nodig, de juiste goederencode(s) en eventuele preferentiecertificaten of verklaringen met betrekking tot je zending, zoals een EUR1-, REX- of factuurverklaring. Deze documenten zijn cruciaal voor de Douane om de rechten en heffingen te bepalen.

Moet ik PVA gebruiken voor mijn zendingen naar het Verenigd Koninkrijk en wat betekent het?

PVA (Postponed VAT Accounting) kan worden gebruikt door btw-plichtige bedrijven in het Verenigd Koninkrijk om de invoer-btw te verantwoorden op hun btw-aangifte, in plaats van deze vooraf te betalen aan de grens. Dit is gunstig voor de cashflow.

Kan ik aanspraak maken op preferentie- of accijnsvermindering? Hoe doe ik dat?

Je kunt aanspraak maken op preferentie of vrijstelling van invoerrechten als je goederen in aanmerking komen voor handelsovereenkomsten of specifieke vrijstellingsprogramma's. Hiervoor hoef je alleen maar je bewijs van oorsprong te tonen, zoals een EUR1-certificaat, REX-verklaring of factuurverklaring, wanneer je je handelspapieren naar ons team stuurt.

Welke invloed hebben mijn Incoterms® op mijn zending?

Incoterms® definiëren de verantwoordelijkheden tussen kopers en verkopers van internationale zendingen, waaronder wie betaalt voor verzending, verzekering en douanerechten. De door jou gekozen Incoterm (bijv. FOB, CIF, EXW) kan van grote invloed zijn op de kosten, verantwoordelijkheid en douanewaarde, die bepaalt hoeveel invoerrechten je betaalt.

Veelgestelde vragen over Consultancy & Advies

Ik heb een vergunning, kunnen jullie deze herbeoordelen? Wat moet ik doen?

We zullen je huidige activiteiten grondig toetsen aan de vergunningseisen, eventuele tekortkomingen identificeren en oplossingen aanbevelen om compliance te garanderen en te behouden.

Wat heb ik nodig om mijn Authorised Economic Operator (AEO) autorisatie te krijgen?

Er zijn verschillende criteria vereist voor een AEO-autorisatie, waaronder een compliance-geschiedenis, voldoende financiële solvabiliteit, een uitstekende administratie, gedocumenteerde veiligheidsnormen, uitzonderlijke kennis van de douane en procedurele controles.

Wij bieden een gap-analyse en advies om je te verzekeren van een succesvolle autorisatie.

Wat heb ik nodig om een douane-entrepotvergunning te krijgen?

Er zijn verschillende criteria voor een vergunning douane-entrepot, waaronder gedocumenteerde veiligheidsprotocollen, gecontroleerde toegang en CCTV, goedgekeurde opslagfaciliteiten, gedetailleerd voorraadbeheer en procedures voor het bijhouden van gegevens, getraind personeel, bewezen financiële solvabiliteit en compliance geschiedenis op het gebied van douanewetgeving.

Ons team helpt je om aan alle criteria te voldoen.

Veelgestelde vragen over de Control Tower

Moet ik mijn wensen met verschillende afdelingen of landen bespreken?

Nee, je krijgt een eigen Account Manager en Customer Service medewerker toegewezen die je ondersteunen bij alle operationele zaken en nieuwe verzoeken.

Kan ik gebundelde facturen ontvangen voor meerdere regio's?

Ja, we kunnen facturen voor elke gewenste periode bundelen en/of geografische regio's samenvoegen om het administratieve proces overzichtelijker te maken.

Kan ik facturen in verschillende valuta aanvragen?

Ja, we kunnen facturen aanleveren in EUR, GBP of USD.

Heb ik zicht op mijn verschillende douanestromen?

We bieden verschillende tools voor zichtbaarheid, variërend van handmatig ingevulde statusoverzichten tot digitale dashboards.

Welke diensten biedt de Control Tower?

Als full-service douanepartner bieden we een breed scala aan douaneproducten en -diensten. Dit omvat in- en uitklaringen, transitdocumenten, advies- en consultancydiensten, rapportages en fiscale vertegenwoordiging.

Biedt de Control Tower geautomatiseerde oplossingen?

Ja, we hebben standaard integratiemodellen en een IT-team dat op maat gemaakte oplossingen kan maken mocht je deze nodig hebben.

Kan ik ad-hoc aangiften aanvragen in nieuwe handelsroutes?

Ja. We begrijpen dat het zo goed mogelijk bedienen van je klanten vaak een zending naar nieuwe regio's met zich meebrengt, daarom bieden we onze bestaande klanten ondersteuning bij ad-hoc inklaringen.

Veelgestelde vragen over de Academy

Kunnen we de training in-house doen?

Absoluut. We bieden onze gewaardeerde klanten zowel interne als externe trainingssessies aan.

Hoe lang duurt de training?

De meeste trainingen duren een halve dag. Dit is echter afhankelijk van het gekozen onderwerp, je individuele behoeften en kennisniveau.