Wat zijn Incoterms?

Incoterms zijn de leveringsvoorwaarden van goederen tussen koper en verkopen. Ze beschrijven alle verplichtingen, risico’s en kosten die bij een transactie gemoeid zijn. Incoterms zijn wereldwijd bekend en geaccepteerd. Ze zorgen ervoor dat het risico op misverstanden worden beperkt, omdat op voorhand duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Niet voor niets zijn Incoterms een vereiste op jouw commerciële factuur.

De meest voorkomende Incoterms zijn: EXW (Ex-Works / af fabriek), DAP (Deliverd at Place / franco ter plaatse) en DDP (Deliverd Duty Paid / franco incl. rechten). Per 1/1/2020 zijn deze bijgewerkt naar Incoterms® 2020. Laat je goed informeren over de plichten en nieuwe mogelijkheden van de bijgewerkte Incoterms.

Bekijk alle vragen